Een grondige beoordeling

Boomveiligheidscontrole

Een grondige beoordeling

Boomveiligheidscontrole

Bij een boomveiligheidscontrole streven we ernaar om u een grondige beoordeling te bieden van de conditie en vitaliteit van uw bomen. Met behulp van deskundige inspecteurs kijken we vanaf de grond naar uw bomen om te controleren op gebreken aan de stamvoet, stam, takaanzettingen en kroon. Na de controle ontvangt u van ons een gedetailleerd boomveiligheidsrapport.

Elke boomeigenaar heeft een zorgplicht voor zijn bomen, die in drie categorieën kan worden onderverdeeld:

Algemene zorgplicht
Als eigenaar bent u verantwoordelijk om uw bomen periodiek te laten beoordelen en indien nodig passende actie te ondernemen.

Verhoogde zorgplicht
Op locaties met een verhoogd risico moeten bomen minstens één keer per jaar worden gecontroleerd.

Onderzoek plicht
Onderzoeksplicht is van toepassing bij bomen waarbij externe gebreken, die kunnen wijzen op verborgen gebreken, worden geconstateerd. Hierbij wordt onderzocht hoe ernstig deze gebreken zijn en welke maatregelen kunnen worden genomen om ze te verminderen of te verhelpen.

TopTree Boomveiligheidscontrole veiligheid
TopTree Boomveiligheidscontrole header
Boomveiligheid in goede handen
Peter